InDesign CS6 oktatóanyagok

Video oktatóanyagok lehetőség, oktató videó - tanfolyam

További információ a forráskód használatáról: a LVA-átjáró moduljainak összeállítása. The solution uses an Azure Media Services account to store the object detection video video oktatóanyagok lehetőség made by the IoT Edge gateway device. A Media Services fiók létrehozásakor:When you create the Media Services account: Meg kell adnia egy fióknevet, egy Azure-előfizetést, egy helyet, egy erőforráscsoportot és egy Storage-fiókot.

You need to provide an account name, an Azure subscription, a location, a resource group, and a storage account. Hozzon létre egy új Storage-fiókot az alapértelmezett beállításokkal a Media Services fiók létrehozásakor. Create a new storage account using the default settings while you're creating the Media Services account.

Válassza ki az USA keleti régióját a helyhez. Choose the East US region for the location. Create a new resource group called lva-rg in the East US region for the Media Services and storage accounts. Az oktatóanyagok befejezése után egyszerűen eltávolíthatja az összes erőforrást a LVA-RG erőforráscsoport törlésével.

When you finish the tutorials, it's easy to remove all the resources by deleting the lva-rg resource group. Hozza létre a Media Services fiókot a Azure Portalban. Create the Media Services account in the Azure portal. Tipp Ezek az oktatóanyagok az USA keleti video oktatóanyagok lehetőség használják a példákban. These tutorials use the East US region in all the examples.

stratégiák bináris opciók gyémánt legjobb bitcoin bevétel

Ha szeretné, a legközelebbi régiót használhatja. You can use your closest region if you prefer. Jegyezze fel Media Services fiókjának nevét a scratchpad. Make a note of your Media Services account name in the scratchpad. Az üzembe helyezés befejezésekor navigáljon a Media Services fiók tulajdonságlapján.

YouTube Learning: Tanulj és Taníts videókkal A YouTube megjelenésekor a legtöbb felhasználó csupán egy olyan online platformnak tekintette a honlapot, ahol szórakoztató videókat nézhet. Azonban napjainkban egyre többen azért keresik fel a videómegosztó oldalt, hogy a tartalmakból hasznos információt nyerjenek, új tudással gazdagodjanak.

When the deployment is complete, navigate to the Properties page for your Media Services account. Jegyezze fel az erőforrás- azonosítót a scratchpad. Make a note of the Resource ID in the scratchpad.

YouTube Learning: Tanulj és Taníts videókkal

Video oktatóanyagok lehetőség konfiguráljon egy Azure Active Directory egyszerű szolgáltatásnevet a Media Services erőforráshoz. Válassza az API-hozzáférésmajd az egyszerű szolgáltatás hitelesítéslehetőséget. Select API access and then Service principal authentication. Hozzon létre egy új Azure Active Directory alkalmazást a Media Services-erőforrás nevével megegyező névvel, és hozzon létre egy titkos kulcsot a Leírás IoT Edge a hozzáférés.

A titkos kód létrehozásakor görgessen le a hitelesítő adatok a videoötletek pénzt keresnek az egyszerű szolgáltatásnév alkalmazásához szakaszhoz.

Térségválasztás

When the secret is generated, scroll down to the Copy your credentials to connect your service principal application section. Ezután válassza a JSONelemet. Then select JSON.

opció jobb például hol lehet pénzt keresni az interneten wmz

A hitelesítő adatokat innen másolhatja egy menetben. You can copy all the credential information from opció legalacsonyabb kifizetési pontja video oktatóanyagok lehetőség one go. Jegyezze fel ezt az információt a scratchpad. Make a note of this information in the scratchpad.

Figyelmeztetés Ez az egyetlen lehetőség a titok megtekintésére és mentésére. This is your only chance to view and save the secret. Ha elveszíti, egy újabb titkot kell kiállítania.

a bináris opciók teljes listája ki és hogyan keres pénzt bináris opciókkal

If you lose it, you have to generate another secret. In this section, you create a new Azure IoT Central application from a template.

miben különbözik a csere az opciótól kereskedés kriptográfiai tőzsdén

Ezt az alkalmazást az oktatóanyag-sorozaton belül egy teljes megoldás létrehozásához használhatja. You use this application throughout the tutorial series to build a complete solution. Navigate to the Azure IoT Central application manager website. Jelentkezzen be az Azure-előfizetés eléréséhez használt hitelesítő adatokkal. Sign in with the credentials you use to access your Azure subscription.

Új Azure IoT Central-alkalmazás létrehozásának megkezdéséhez válassza az új alkalmazás lehetőséget a Build lapon.

Válassza a kereskedelmilehetőséget. Select Retail. A kiskereskedelmi oldalon számos kereskedelmi alkalmazás-sablon látható. The retail page displays several retail application templates.

Új tartalom a CS6 programcsomaghoz

Új video Analytics-alkalmazás létrehozása:To create a new video analytics application: Válassza ki a videó-elemzés-objektum és a mozgásérzékelő alkalmazás sablonját. Select the Video analytics - object and motion detection application template. Ez a sablon tartalmazza az oktatóanyagban használt eszközökhöz tartozó eszközök sablonjait. This template includes device templates for the devices used in the tutorial.

A sablon olyan minta-irányítópultokat tartalmaz, amelyeket az operátorok olyan feladatok végrehajtására használhatnak, mint például a kamerák figyelése és kezelése.

The template includes sample dashboards that operators can use to perform tasks such as monitoring and managing cameras.

Első lépések

Igény szerint válasszon egy felhasználóbarát nevet. Optionally, choose a friendly Application name. Ez az alkalmazás a Northwind Traders nevű kitalált kereskedelmi áruházon alapul.

hogyan lehet valóban pénzt keresni pénz befektetése nélkül csúcs a bináris opciókon

This application is based on a fictional retail store named Northwind Traders. Az oktatóanyag a Northwind Traders video Analytics alkalmazás nevét használja. The tutorial uses the Application name Northwind Traders video analytics. Megjegyzés Ha felhasználóbarát alkalmazásthasznál, továbbra is egyedi értéket kell használnia az alkalmazás URL-címéhez. If you use a friendly Application name, you must still use a unique value for the application URL.

Próbálja ki!

Ha rendelkezik Azure-előfizetéssel, válassza ki a címtárat, az Azure-előfizetéstés a Egyesült Államok helyét. Ha nem rendelkezik előfizetéssel, engedélyezheti a 7 napos ingyenes próbaidőszakotés elvégezheti a szükséges kapcsolattartási adatokat.

If you don't have a subscription, you can enable 7-day free trial and complete the required contact information. Ez az oktatóanyag három eszközt használ — két kamerát és egy IoT Edge eszközt — ha nem használja az ingyenes próbaverziót, a használatért kell fizetnie.

This tutorial uses three devices - two cameras and an Video oktatóanyagok lehetőség Edge device - so if you don't use the free trial you'll be billed for usage. További információ a címtárakról, előfizetésekről és helyszínekről: alkalmazás létrehozása — rövid útmutató. For more information about directories, subscriptions, and locations, see the create an application quickstart. Kattintson a Létrehozás gombra.

Hasznos linkek a tanuláshoz - otthonoktatok

Select Create. Konfigurációs adatlekérdezésRetrieve the configuration data Az oktatóanyag későbbi részében a IoT Edge-átjáró konfigurálásakor szükség van néhány konfigurációs adatokra a IoT Central alkalmazásból.

Later in this tutorial when video oktatóanyagok lehetőség configure the IoT Edge gateway, you need some configuration data from the IoT Central application. A IoT Edge eszköznek szüksége van ezekre az információkra a regisztrálásához és az alkalmazáshoz való kapcsolódáshoz. The IoT Edge device needs this information to register with, and connect to, the application.

Arányosnak tartom a tagozódást. Példaszerű az elmélet és gyakorlat aránya. Közérthető, szemléletes az anyag, bár egy kicsit keveslem a gyakorlati feladatokat.

Az Adminisztráció szakaszban válassza ki az alkalmazástés jegyezze fel az alkalmazás URL-címét és az alkalmazás azonosítóját a scratchpad. Make a note of the token in the scratchpad.

Értesüljön az újdonságokról és azok használatának módjáról

Video oktatóanyagok lehetőség párbeszédpanel bezárása után a tokent nem lehet újból megtekinteni. After the dialog closes you can't view the token again. Az Adminisztráció szakaszban válassza az eszköz csatlakoztatásalehetőséget, majd válassza az sas-IoT-Deviceselemet.

Jegyezze fel az eszközök elsődleges kulcsát a scratchpad. Make a note of the Primary key for devices in the scratchpad.

Ezt az elsődleges csoport megosztott hozzáférési aláírási tokenjét később, az IoT Edge eszköz konfigurálásakor kell használni. You use this primary group shared access signature token later when you configure the IoT Edge video oktatóanyagok lehetőség. Az üzembe helyezési jegyzék szerkesztéseEdit the deployment manifest Üzembe helyez egy IoT Edge modult egy üzembe helyezési jegyzékfájl használatával. You deploy an IoT Edge module using a deployment manifest. IoT Central importálhatja a jegyzékfájlt sablonként, majd engedélyezheti IoT Central a modul központi telepítésének kezelését.

In IoT Central you can import the manifest as a device template, and then let IoT Central manage the module deployment. Az üzembe helyezési jegyzék előkészítése:To prepare the deployment manifest: Nyissa meg a deployment.

Open the deployment.