Adatok rendezése tartományban vagy táblázatban - Excel

Tartomány opciók. További segítségre van szüksége?

Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek magas jövedelmű internet Az adatok növekvő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a Rendezés A—Z gombra. Az adatok csökkenő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a Rendezés A—Z gombra.

Megjegyzések: Lehetséges problémák Ügyeljen arra, hogy minden adatot szövegként tároljon a rendszer    Ha a rendezni kívánt oszlop számként tárolt számokat és szövegként tárolt számokat tartomány opciók, az összes adatot vagy számként, vagy szövegként kell formázni.

Ellenkező esetben az alkalmazás a számként tárolt blockchain bitcoin a szövegként tárolt számok elé helyezi. Törölje az összes kezdő szóközt:    Előfordulhat, hogy az Excelbe más alkalmazásból importált adatok előtt kezdő szóközök találhatók. Az adatok rendezése előtt törölje a kezdő szóközöket.

Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét: A legkisebbtől a legnagyobb felé történő rendezéshez kattintson a Rendezés méret szerint növekvő gombra. A legnagyobbtól a legkisebb felé történő rendezéshez kattintson a Rendezés méret szerint csökkenő gombra. Megjegyzések: Lehetséges probléma Ügyeljen arra, hogy minden szám számként legyen tárolva    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz szám helyett szövegként tárolt számokat.

Tartomány opciók alkalmazás szövegként tárolja például az egyes könyvviteli rendszerekből importált negatív vagy az aposztróffal ' kezdődő számokat. További információt a Szövegként formázott számok javítása számformátum alkalmazásával című témakörben találhat. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét: A korábbiaktól az újabb dátumok felé történő rendezéshez kattintson a Rendezés a legrégebbitől a legújabbig gombra.

A későbbiektől a korábbi dátumok vagy időpontok felé történő rendezéshez kattintson a Rendezés a legújabbtól a legrégebbiig gombra. Megjegyzések: Lehetséges probléma Ügyeljen arra, hogy a dátumok és időpontok dátum, illetve idő formátumúak legyenek    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz nem dátumként, illetve időként, hanem szövegként tárolt dátumokat, illetve időpontokat.

tartomány opciók

A megfelelő rendezéshez az oszlopban szereplő összes dátumnak és időpontnak dátum, illetve idő formátumúnak kell lennie. Ha az Excel nem ismeri fel egy adat dátum vagy idő jellegét, azt szövegformátumúként tárolja. További tudnivalók a Szövegként tárolt dátumok dátummá alakítása tartomány opciók témakörben találhatók. Ha a hét napjai szerint szeretne adatokat rendezni, a cellákat úgy kell formázni, hogy a hét napjait mutassák.

Ha a dátumtól függetlenül szeretné rendezni az adatokat a hét napjai szerint, alakítsa őket szöveggé a SZÖVEG függvénnyel. További információt a Dátumok megjelenítése a hét napjaiként című témakörben találhat. Rendezés több oszlop vagy sor szerint Előfordulhat, hogy több oszlop vagy sor szerint szeretné rendezni az adatokat, vagyis az egyik sorban vagy oszlopban lévő azonos érték szerint szeretné csoportosítani az adatokat, majd a korábbi csoportosítás szerint azonos értékű adatokat egy másik oszlopban található értékek alapján szeretné sorba rendezni.

Ha például két oszlopa van, a Részleg és az Alkalmazott oszlop, először a Részleg oszlop szerint rendezi az adatokat hogy az ugyanazon részlegnél tartomány opciók alkalmazottak egy csoportba kerüljenekmajd név szerint hogy az egyes részlegeken belül a nevek betűrendben legyenek.

Legfeljebb 64 oszlop szerint rendezheti az adatokat. Megjegyzés: Jobb eredmények eléréséhez a rendezendő cellatartománynak tartalmaznia kell az oszlopfejléceket.

Jelöljön ki egy cellát az adattartományban. tartomány opciók

tartomány opciók

Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki az elsőként rendezni kívánt oszlopot. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a rendezési típust. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Szöveg, szám, illetve dátum vagy időpont szerinti rendezéshez válassza az Értékek lehetőséget. Formátum szerinti rendezéshez válassza tartomány opciók Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon tartomány opciók.

A Sorrend csoportban válassza ki a rendezés kívánt módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Szövegértékek esetében válassza az A—Z vagy a Z—A lehetőséget. Számértékek esetében tartomány opciók A legkisebbtől a legnagyobbig vagy A legnagyobbtól a legkisebbig lehetőséget. Dátum- és időértékek esetében válassza A legrégibbtől a legújabbig vagy A legújabbtól a legrégibbig lehetőséget.

tartomány opciók

Ha egyéni lista szerint szeretné rendezni az adatokat, válassza az Egyéni lista lehetőséget. További oszlop hozzáadásával történő rendezéshez kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3—5.

  • Opció a bejegyzés felett és alatt
  • Oktatási kereskedés bináris opciókkal
  • Emberek lehetőségei
  • Robotok nélküli kereskedés

Egy oszlopra vonatkozó rendezési tartomány opciók másolásához kattintson a Szint másolása gombra. Ha törölni szeretne egy rendezéshez használt oszlopot, jelölje ki a bejegyzést, és tartomány opciók a Szint törlése gombra. Megjegyzés: Legalább egy bejegyzésnek maradnia kell a listában.

Adatok rendezése tartományban vagy táblázatban - Excel

Az oszlopokra vonatkozó rendezés sorrendjének módosításához jelöljön ki egy bejegyzést, majd a Beállítások gomb melletti Fel és Le nyíllal módosítsa a sorrendet. A listában feljebb lévő bejegyzéseket a program a listában lejjebb lévők elé rendezi. Ha egy cellatartomány vagy táblázatoszlop celláinak vagy betűinek színét manuálisan vagy feltételes formázással tartomány opciók meg, ezen színek alapján rendezheti is az adatokat. Lehetősége van feltételes formázással létrehozott ikonkészlet szerinti rendezésre is.

A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki a rendezni kívánt oszlopot. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget. Kattintson a Sorrend csoportban a gomb melletti nyílra, és a formátum típusától függően válasszon ki egy cella- vagy betűszínt, illetve cellaikont.

Adatok rendezése tartományban vagy táblázatban

Ezután jelölje ki a rendezés kívánt tartomány opciók. Az alábbi lehetőségek közül választhat: A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop tetejére történő rendezéséhez válassza a Felül, illetve a sor bal oldalára történő rendezéséhez a Bal oldalon lehetőséget. A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop aljára történő rendezéséhez válassza az Alul, illetve a sor jobb oldalára történő rendezéséhez a Jobb oldalon lehetőséget.

Megjegyzés: Nincs beállítva alapértelmezés szerinti cellaszín- betűszín vagy ikonsorrend, ezért minden rendezési művelet során meg kell tartomány opciók a kívánt sorrendet. További cellaszín, betűszín vagy ikon megadásához kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3—5. Az Azután mezőben válassza az előzővel megegyező oszlopot, a Sorrend csoportban tartomány opciók az előzővel megegyező sorrendet. Ismételje meg a lépéseket a rendezéshez használni kívánt minden további cellaszín, betűszín vagy ikon beállításához.

Szűrés egyéni lista szerint A rendezés sorrendjeként egyénileg megadott listát is használhat.

tartomány opciók

Az oszlopok tartalmazhatnak a rendezés alapjául szolgáló értékeket, például Hatalmas, Közepes, Apró. Hogyan lehet úgy rendezni, hogy az Apró értéket tartalmazó sorok kerüljenek előre, őket kövessék a Közepes, végül a Hatalmas értéket tartalmazók?

Ha egyéni listát készít, megoldhatja a problémát. Ha szükséges, hozzon létre egy egyéni listát: Írja be tartomány opciók cellatartományba a rendezés alapjául szolgáló értékeket, felülről lefelé a kívánt sorrendben. Például: Jelölje ki az imént kitöltött cellákat. A fenti példa szerint az A1:A3 cellákat jelölje ki.

Megjegyzések: Egyéni listát csak érték szöveg, szám, dátum vagy időpont alapján hozhat létre. Formátum cellaszín, betűszín vagy ikon alapján nem lehet egyéni listát létrehozni.

Az egyéni lista legfeljebb karakterből állhat, valamint az első karakter nem lehet szám. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés vagy Azután mezőjében válassza ki az egyéni lista alapján tartomány opciók kívánt oszlopot. Jelölje ki a Sorrend csoportban az Egyéni lista lehetőséget. Az Egyéni lista párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt listát. Az előző példában létrehozott egyéni lista használatával kattintson a Hatalmas, Közepes, Apró elemre.

Kattintson az OK gombra.

A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra. A Rendezés beállítása párbeszédpanelen jelölje be a Kis- és nagybetű megkülönböztetése jelölőnégyzetet. Kattintson kétszer tartomány opciók OK gombra. Rendezés balról jobbra A leggyakoribb rendezési forma a fentről lefelé történő rendezés, de balról jobbra is rendezhet. Megjegyzés: A táblázatokban nem rendezhetők balról jobbra az adatok. Ehhez először át kell alakítania a táblázatot egy tartománnyá. Jelölje ki a rendezni Internetes bevételek tartomány opciók bármelyik celláját.

Jelölje be a Rendezés beállítása párbeszédpanelen az Irány csoportban a Balról jobbra választógombot, majd kattintson az OK gombra. A Rendezés párbeszédpanel Sor csoportjában válassza ki a rendezni kívánt sort. Ennek általában az 1. Tipp: Ha a fejlécsor egy szöveg, de az oszlopokat szám szerint szeretné rendezni, beszúrhat egy új sort az adattartomány felé, majd feltöltheti számokkal a kívánt sorrendben.

Érték szerinti rendezéshez válassza a Sorrend legördülő menü egyik lehetőségét: Szövegértékek esetében jelölje ki az A—Z vagy a Z—A lehetőséget.

MyDailyChoice prezentáció

A cellák színe, a betűk színe vagy a cellaikonok szerinti rendezéshez: A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.